Εφαρμογή ζεόλιθου στο Κτήμα Καλαϊτζίδη .

Για 2η συνεχόμενη χρονιά στους  ελαιώνες μας προχωρήσαμε σε εφαρμογή ζεόλιθου περιοδικά σε όλη την  ελαιοκομική περίοδο με διάφορες χρήσεις .

Αναλυτικά :

  • Σε μορφή πολύ λεπτής πούδρας για ψεκασμούς στο φύλλωμα για την προστασία του και την πρόληψη από περιοδικές ασθένειες πχ.  κυκλοκόνιο .  
  • Σε μέγεθος 2,5-5,0 χιλιοστά για ενσωμάτωση του ανά δέντρο ελιάς στο ριζικό του σύστημα ώστε να υπάρξει βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και ως βελτιωτικό σε χημικά & βιολογικά λιπάσματα για βραδεία αποδέσμευση τους .

Τα αποτελέσματα για 2η συνεχόμενη χρονιά( θα επισυνάψω σε 2ο  χρόνο αναλύσεις από χημείο , εδαφικές και διαφυλλικές ) από την εφαρμογή ζεόλιθου στο Κτήμα μας είναι αρκετά ενθαρρυντικές.

 Για αρχή ,έγινε ενσωμάτωση ζεόλιθου ανά δέντρο (2,5-5,0 χιλιοστά κοκκομετρίας ) στην περιφέρεια της κόμης του. Στην συνέχεια κατά την διάρκεια του χειμώνα μετά το μάζεμα του καρπού τον Οκτώβριο προχωρήσαμε σε δύο διαφυλλικούς ψεκασμούς σε συνδυασμό με βορδιγάλειο πολτό δημιουργώντας ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα στο φύλλωμα για την προστασία του από το κυκλοκόνιο .  

Η επόμενη εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί μετά το κλάδεμα που γίνεται αυτή την περίοδο ..

Εξ πρώτης όψης τα ελαιόδεντρα  έχουν κρατήσει το παλαιό τους φύλλωμα , ελάχιστα έχουν ρίξει  από την ζημιά που προέκυψε λογω του βαρύ φετινού χειμώνα  που ήταν υπολογίσιμη .

Η εφαρμογή του ζεόλιθου θα συνεχιστεί και για τον 3 χρόνο καθώς τα αποτελέσματα είναι παραπάνω από ενθαρρυντικά .

 

 

Leave a Comment.